1. Projekt DECODE; 1. in 2. mednarodno srečanje

1. Projekt DECODE; 1. in 2. mednarodno srečanje

Založba Dr. Josef Raabe, s.r.o., je s 1. novembrom 2022 začela izvajati nadnacionalni projekt „Razvoj kognitivnega potenciala predšolskih otrok iz prikrajšanih okolij« (ang. »DEvoloping the COgnitive Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backrounds«;...