Mednarodni projekt DECODE se je v letu in pol svojega trajanja močno razširil, zvrstilo se je več velikih in tudi »mikro srečanj«, kjer smo skupaj iskali rešitve, odkrivali rezultate skupnih raziskav, vzpostavljali procese in veliko več. Vsi si izmenjujemo izkušnje znotraj lastnih organizacij kot tudi znotraj organizacij iz drugih projektnih držav.

V današnjem novičniku vam predstavljamo dva končna rezultata našega projekta,
katera lahko prenesete v obliki BREZPLAČNIH E-KNJIG:

  • priročnik za vzgojitelje

PRENESITE TUKAJ

https://drive.google.com/drive/folders/1Lz09bEzBTOSrDewB6iEzrVWWLXmz_jXw

  • vodnik za starše

PRENESITE TUKAJ

https://drive.google.com/drive/folders/1e2iAxfeZ0QaUlCgcg9CYbIO7TBzF-E8l

 

PRIROČNIK ZA VZGOJITELJE z naslovom Spodbujanje kognitivnega razvoja v predšolskem obdobju

Eden prvih rezultatov projekta je publikacija z naslovom Spodbujanje kognitivnega razvoja v predšolskem obdobju: priročnik za vzgojitelje. Priročnik je namenjen predvsem vzgojiteljem v vrtcih in je zasnovan tako, da podpira pripravljenost vzgojiteljev za uporabo kakovostnih pedagoških strategij za uravnotežen socialni, čustveni in kognitivni razvoj otrok (ne le) iz socialno šibkih okolij.

Priročnik je napisan za vzgojitelje predšolskih otrok in druge strokovnjake, ki delajo z otroki v zgodnjem otroštvu. Namen te publikacije je opredeliti osnovne koncepte otrokovega kognitivnega razvoja in iz pedagoškega vidika razložiti pojem kognicije in druga področja razvoja pri otrocih.

Prvo poglavje predstavlja kratki teoretični pregled otrokovega kognitivnega razvoja v zgodnjem otroštvu. To vključuje zaznavanje, pozornost, spomin, mišljenje in jezik z definicijami, kratkimi razlagami razvoja in možnimi posledicami za otroke iz socialno šibkih okolij. Drugo poglavje opisuje socialni, čustveni in telesni razvoj ter izvršilne funkcije kot pomembna razvojna področja otroka. Tretje poglavje zajema trenutne pristope k razvoju otrok v zgodnjem otroštvu, ki vključujejo individualizacijo, integrirano izobraževanje in načine učenja. Načini učenja so opredeljeni v okvirih spontanega, namernega, izkustvenega in sodelovalnega učenja kot osnovnih pedagoških konceptov učenja v vrtcih. Četrto poglavje kot integralni del izobraževanja vključuje spremljanje učnih izidov, ki nam pomaga pridobiti vpogled v otrokove edinstvene sposobnosti, zahteve in napredek. Priročnik vključuje teoretični uvod v kognitivni razvoj, razvoj osebnosti, trenutne pristope k razvoju otrok, ocenjevanje učnih izidov in 96 privlačnih učnih aktivnosti za delo z otroki v skupini.

VODNIK ZA STARŠE z naslovom Spodbujanje otrokovega uma

V sodobnem svetu, kjer prevladujejo hitre spremembe in nenehno pridobivanje novih znanj, postaja razumevanje kognitivnega razvoja otrok ključnega pomena. Starši predšolskih otrok predstavljajo ključne udeležence v eni izmed najbolj pomembnih faz otrokovega razvoja. V predšolskih letih se otroci učijo in razvijajo hitreje kot kadarkoli kasneje v življenju in vsak dan prinaša nove priložnosti za rast in razvoj.

Ta priročnik je zasnovan kot preprost, a poučen vodnik, ki vam bo pomagal razumeti, kako se predšolski otrok uči, raste in doživlja svet. Z osredotočanjem na praktične nasvete in preproste, a učinkovite strategije, boste pridobili znanje, ki vam bo pomagalo podpirati in spodbujati kognitivni razvoj vašega otroka.

Vsak trenutek v življenju otroka je priložnost za njegovo učenje, rast in napredek. Starši in skrbniki imajo pri tem neprecenljivo vlogo, saj ne samo oblikujejo otrokove izkušnje, temveč zavzemajo tudi vlogi njihovih prvih učiteljev in vodnikov. Ne glede na izzive, s katerimi se včasih srečamo na tej poti, je pomembno zavedanje, da je vsak majhen korak, ki ga naredimo z namenom podpore otrokovega razvoja, korak k ustvarjanju boljše prihodnosti zanj. Starševska podpora, razumevanje in vodenje so ključni za oblikovanje pozitivne, zdrave in uspešne prihodnosti otrok.

Srečanje partnerjev projekta DECODE

Marca 2024 je v Mariboru potekalo mednarodno srečanje projekta DECODE. Srečanja smo se udeležili vsi partnerji in ga začeli s predstavitvijo, med katero smo se seznanili z uspešno zaključenimi nalogami, aktualnimi cilji in pregledom prihodnjih aktivnosti. Med neuradnim srečanjem smo imeli možnost pogovora in načrtovanja nadaljnjih nalog. Najbolj smo se osredotočili na vsebino prihodnjega produkta, in sicer izobraževalnega spletnega tečaja za vzgojitelje. Naslednje virtualno srečanje je predvideno maja 2024.

Več informacij o partnerjih je na voljo na uradni spletni strani projekta www.decode.cz.