O projektu

Številka projekta: 2022-1-CZ01-KA220-000086145
Program Erasmus+ KA2, Strateška partnerstva v šolskem izobraževanju
Ta projekt je bil sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije.
Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža le stališča avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije.

Cilji: Kaj želite doseči z izvedbo projekta?

Projekt DECODE bo spodbudil kognitivni razvoj predšolskih otrok z oblikovanjem, preizkušanjem in potrjevanjem inovativnih učnih gradiv za uporabo v vrtcih in domačem okolju, usposabljanjem za vzgojitelje in delavnicami za starše, digitalnim repozitorijem gradiv za spodbujanje kognitivnega razvoja ter številnimi dodatnimi rezultati. Namen projekta je izboljšati kakovost in ustreznost predšolske vzgoje z inovativnimi metodami, orodji in podpornimi mehanizmi, s posebnim poudarkom na otrocih iz prikrajšanih okolij.

Izvajanje: Katere dejavnosti boste izvajali?

Za dosego ciljev bomo skupaj s partnerji (4 vrtci, Združenjem za predšolsko vzgojo, 2 ponudnikoma izobraževalnih gradiv in 1 univerzo) soustvarili več gradiv za predšolski kognitivni razvoj ter jih preizkusili in potrdili med 300 otroki, 12 učitelji in 60 starši na Češkem, Slovaškem in v Sloveniji. Poleg tega bomo izvedli obsežno kampanjo ozaveščanja, s katero bomo dosegli vsaj 2000 ključnih deležnikov na področju predšolske vzgoje po vsej Evropi.

Rezultati: Kakšne rezultate projekta in druge učinke
pričakujete od svojega projekta?

Pričakujemo, da bomo

spodbudili kognitivni razvoj predšolskih otrok z izboljšanjem osebnih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja in osnovne pismenosti, izboljšanjem čutnega zaznavanja, domišljije in fantazije, spomina in sklepanja ter komunikacije,

✓ zmanjšali možnosti za učno prikrajšanost in slabo obvladovanje osnovnih spretnosti v kasnejšem življenjskem obdobju,

✓ povečali sodelovanje staršev pri kognitivnem razvoju njihovih otrok,

✓ izboljšali kompetence in strokovni razvoj vzgojiteljev predšolskih otrok.

Novičnik