3. Newsletter

3. Newsletter

Mednarodni projekt DECODE se je v letu in pol svojega trajanja močno razširil, zvrstilo se je več velikih in tudi »mikro srečanj«, kjer smo skupaj iskali rešitve, odkrivali rezultate skupnih raziskav, vzpostavljali procese in veliko več. Vsi si izmenjujemo izkušnje...
2. Projekt DECODE

2. Projekt DECODE

Mednarodni projekt »DECODE« se od svojega začetka – novembra 2022 – lepo razvija, saj je v njegovem okviru bilo organiziranih že več velikih srečanj in številna »mikrosrečanja«, na katerih skupaj iščemo rešitve, vzpostavljamo procese in, kar je najpomembneje,...
1. Projekt DECODE; 1. in 2. mednarodno srečanje

1. Projekt DECODE; 1. in 2. mednarodno srečanje

Založba Dr. Josef Raabe, s.r.o., je s 1. novembrom 2022 začela izvajati nadnacionalni projekt “Razvoj kognitivnega potenciala predšolskih otrok iz prikrajšanih okolij« (ang. »DEvoloping the COgnitive Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backrounds«;...