Založba Dr. Josef Raabe, s.r.o., je s 1. novembrom 2022 začela izvajati nadnacionalni projekt “Razvoj kognitivnega potenciala predšolskih otrok iz prikrajšanih okolij« (ang. »DEvoloping the COgnitive Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backrounds«; DECODE). Projekt bo združil prizadevanja osmih organizacij iz treh evropskih držav (Češke, Slovaške in Slovenije). Cilj tega projekta je razviti kognitivni potencial predšolskih otrok iz prikrajšanih okolij z oblikovanjem, preizkušanjem in potrjevanjem inovativnih učnih gradiv za uporabo v vrtcih in domačem okolju, usposabljanji za vzgojitelje in delavnicami za starše, digitalnim repozitorijem gradiv za spodbujanje kognitivnega razvoja in številnimi drugimi rezultati.

Kakšni so načrtovani rezultati projekta?

 • Priročnik za vzgojitelje predšolskih otrok
 • Učna gradiva za vrtce
 • Priročnik za starše
 • Učna gradiva za domače okolje
 • Digitalni repozitorij gradiv za spodbujanje kognitivnega razvoja
 • Tečaj usposabljanja za vzgojitelje predšolskih otrok
 • Priročnik za vzgojitelje predšolskih otrok o vodenju delavnic s starši

Komu je projekt namenjen?

 • Vzgojiteljem predšolskih otrok,
 • predšolskim otrokom,
 • staršem.

Kdo so partnerji projekta DECODE?

 • Češki partnerji: koordinator projekta Založba dr. Josef Raabe, s.r.o., Združenje za predšolsko vzgojo, Vrtec Čtyřlístek v Kadanu ter Osnovna šola in vrtec Liběšice.
 • Slovaški partnerji: EXPOL PEDAGOGIKA, d. o. o., Osnovna šola in vrtec Kalinčiakova
 • Slovenska partnerja: Univerza v Mariboru in Vrtec Ivana Glinška.

Več informacij o partnerjih najdete na uradni  spletni strani projekta.

Srečanje partnerjev projekta DECODE

Prvo mednarodno srečanje partnerjev projekta DECODE je potekalo 15. novembra 2022. Prvo virtualno srečanje je organizirala koordinatorica založbe Raabe. Srečanja so se udeležili predstavniki vseh partnerjev projekta DECODE iz Češke, Slovaške in Slovenije. Vsebina srečanja je bila medsebojna predstavitev, seznanitev s projektno dokumentacijo in pravili financiranja, najpomembnejša točka pa je bila predstavitev projekta DECODE z vsemi njegovimi nalogami (natančen časovni razpored intelektualnih rezultatov, razprava o vodenju projekta, določitev srečanj, načina komunikacije …).

Naloge smo razdelili med partnerje, načrtovali naloge med projektom in pregledali partnerske sporazume. Vsi skupaj smo predlagali razvoj in prve korake prvega intelektualnega rezultata, to je priročnik DECODE.

Drugo mednarodno srečanje partnerjev projekta DECODE je potekalo v živo in je bilo januarja 2023 v Pragi. Na srečanju smo razpravljali o naslednjih rezultatih: priročniku DECODE za vzgojitelje predšolskih otrok, priročniku za starše, učnih gradivih za vrtce in domače okolje, primerih in možnostih digitalnega repozitorija gradiv za spodbujanje kognitivnega razvoja. Vse je potekalo v okviru živahnih razprav vseh partnerjev, ki so povezovali teorijo s prakso in izkušnjami ter iskali čim večje koristi za vzgojitelje, otroke in starše.

Več informacij o partnerjih najdete na uradni  spletni strani projekta.