Od 1. novembra 2022 Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o, začalo realizovať nadnárodný projekt „DEvoloping the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds (DECODE)“. Projekt spojí úsilie 8 organizácií z 3 európskych krajín (Česko, Slovensko a Slovinsko). Cieľom tohto projektu je rozvoj kognitívneho potenciálu predškolákov zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom vytvárania, testovania a overovania inovatívnych učebných zdrojov, ktoré sa majú aplikovať v materských školách a doma, školiacich kurzov pre učiteľov a workshopov pre rodičov, digitálneho úložiska a mnohých ďalších výsledkov.

Aké sú plánované výsledky projektu?

  • Metodika pre učiteľov materských škôl,
  • vzdelávacie učebné zdroje pre materskú školu,
  • manuál pre rodičov,
  • učebné zdroje do domáceho prostredia,
  • digitálne úložisko,
  • školiaci kurz pre učiteľov materských škôl,
  • príručka pre učiteľov materských škôl o tom, ako viesť workshopy s rodičmi.

Pro koho je projekt určený?

  • Pre učiteľov predškolského vzdelávania,
  • deti v predškolskom vzdelávaní,
  • rodičov.

Kto sú partneri DECODE projektu?

Zástupcovia českej strany: koordinátor projektu Nakladateľstva Dr. Josef Raabe, s. r. o., Praha, Asociácia predškolskej výchovy (APV), Materská škola Čtyřlístek v Kadani a Základní škola a materská škola Liběšice.

Slovenskí partneri: EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., a Základná škola s materskou školou Kalinčiakova Bratislava.

Univerzita Maribor a Materská škola Vrtec Ivana Glinská sú partnermi zo Slovinska.

Viac informácií o partneroch nájdete na oficiálnych webových stránkach projektu.

Stretnutie partnerov projektu DECODE

Prvé medzinárodné stretnutie partnerov projektu DECODE sa uskutočnilo dňa 15. 11. 2022. Organizátorom prvého virtuálneho stretnutia bol koordinátor Nakladateľstvo Raabe. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov projektu DECODE z Českej republiky, Slovenska a Slovinska. Obsahom stretnutia bolo vzájomné predstavenie a dôležitým bodom bola prezentácia projektu DECODE so všetkými jeho úlohami (napríklad zoznámenie sa s presným harmonogramom intelektuálnych výstupov či ako projekt viesť, kedy sa budeme stretávať, ako budeme komunikovať…) a, samozrejme, zoznámenie sa s projektovou dokumentáciou a pravidlami financovania.

Podarilo sa nám rozdeliť úlohy medzi partnerov, naplánovať úlohy v priebehu projektu a prebrať dohody o partnerstve. Navrhli sme spoločne vývoj a prvé kroky prvého intelektuálneho výstupu, ktorým je DECODE metodika.

Druhé medzinárodné stretnutie projektu DECODE už bolo osobné, z tváre do tváre, a konalo sa v januári 2023 v Prahe. Na stretnutí sme sa venovali týmto výstupom: DECODE metodika pre učiteľov, príručka pre rodičov, výučbové materiály pre materskú školu a na doma, príklady a možnosti digitálnej databanky. Všetko prebiehalo v rámci živých diskusií všetkých partnerov, spájali sme teóriu s praxou a skúsenosťami a hľadali sme čo najväčšie prínosy pre učiteľov, deti a rodičov.

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnych webových stránkach projektu.