Od 1. listopadu 2022 Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o, začalo realizovat nadnárodní projekt „DEvoloping the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds (DECODE)“ Projekt spojí úsilí 8 organizací ze 3 evropských zemí (Česko, Slovensko a Slovinsko). Cílem tohoto projektu je rozvoj kognitivního potenciálu předškoláků ze znevýhodněného prostředí prostřednictvím vytváření, testování a ověřování inovativních učebních zdrojů, které se mají aplikovat v mateřských školách a doma, školících kurzů pro učitele a workshopů pro rodiče, digitálního úložiště a mnoha dalších výsledků.

Jaké jsou plánované výsledky projektu? 

  • metodika pro učitele mateřské školy
  • vzdělávací učební zdroje pro mateřskou školu
  • manuál pro rodiče
  • učební zdroje pro domácí prostředí
  • digitální úložiště
  • školící kurz pro učitele mateřské školy
  • příručka pro učitele mateřské školy o tom, jak vést workshopy s rodiči 

Pro koho je projekt určen? 

  • učitele předškolního vzdělávání,
  • děti v předškolním vzdělávání,
  • rodiče 

Kdo jsou partneři DECODE projektu?

Zástupci české strany: koordinátor projektu Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Praha, Asociace předškolní výchovy (APV), Mateřská škola Čtyřlístek v Kadani a Základní škola a mateřská škola Liběšice.

Slovenští partneři: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. a Základní škola s mateřskou školou Kalinčiakova z Bratislavy.

Univerzita Maribor a Mateřská škola Vrtec Ivana Glinská jsou partneři se Slovinska.

Více informací o partnerech najdete na oficiálních webových stránkách projektu.

Setkání partnerů projektu DECODE

První mezinárodní setkání partnerů projektu DECODE se uskutečnilo dne 15. 11. 2022. Organizátorem prvního virtuálního setkání byl koordinátor Nakladatelství Raabe. Setkání se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu DECODE z České republiky, Slovenska a Slovinska. Obsahem setkání bylo vzájemné představení a důležitým bodem byla prezentace projektu DECODE se všemi jeho úkoly, například seznámení se s přesným harmonogramem intelektuálních výstupů, či jak projekt vést, kdy se budeme setkávat, jak budeme komunikovat…) a samozřejmě seznámení s projektovou dokumentací a s pravidly financování.

Podařilo se nám rozdělit úkoly mezi partnery a naplánovat úkoly v průběhu projektu a probrat dohody o partnerství. Navrhli jsme společně vývoj a první kroky prvního intelektuálního výstupu, kterým je DECODE metodika.

Druhé mezinárodní setkání projektu DECODE již bylo osobní, tváří v tvář a proběhlo v lednu 2023 v Praze. Na setkání jsme se věnovali těmto výstupům: DECODE metodika pro učitele, příručka pro rodiče, Výukové materiály pro mateřskou školu a na doma a příklady a možnosti digitální databanky. Vše probíhalo v rámci živých diskuzí všech partnerů, spojovali jsme teorii s praxí a zkušenostmi a hledali jsme, co největší přínosy pro učitele, děti a rodiče.

Více informací o partnerech najdete na oficiálních webových stránkách projektu.