Projekt DECODE podporí kognitívny rozvoj detí predškolského veku prostredníctvom vytvárania, testovania a overovania inovatívnych učebných zdrojov, ktoré sa majú aplikovať v materských školách a doma, školiacich kurzov pre učiteľov a workshopov pre rodičov, digitálneho úložiska kognitívneho rozvoja a mnohých ďalších výsledkov. Zameriava sa na zvýšenie kvality a relevantnosti VSRD prostredníctvom inovatívnych metód, nástrojov a podporných mechanizmov s osobitným zameraním na deti zo znevýhodneného prostredia.