O projektu

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA220-SCH-000086145
Erasmus+ program, KA2, Strategická partnerství ve školství a vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus +.
Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Cíle. Čeho chcete realizací projektu dosáhnout?

Projekt DECODE podpoří kognitivní rozvoj dětí předškolního věku prostřednictvím vytváření, testování a ověřování inovativních učebních zdrojů, které se mají aplikovat v mateřských školách a doma, školících kurzů pro učitele a workshopů pro rodiče, digitálního úložiště kognitivního rozvoje a mnoha dalších výsledků. Zaměřuje se na zvýšení kvality a relevance VSRD prostřednictvím inovativních metod, nástrojů a podpůrných mechanismů se zvláštním zaměřením na děti ze znevýhodněného prostředí.

Implementace: Jaké aktivity se chystáte realizovat?

K dosažení našich cílů spolu s našimi partnery (4 mateřské školy, asociace předškolního vzdělávání, 2 poskytovatelé vzdělávacích materiálů a 1 univerzita) spoluvytvoříme množství zdrojů kognitivního rozvoje předškolního věku, jakož i otestujeme a ověříme je mezi 300 dětí, 12 učitelů a 60 rodičů v České republice, na Slovensku a ve Slovinsku. Kromě toho uskutečníme velkou informační kampaň, abychom oslovili nejméně 2 000 klíčových zainteresovaných stran v ECEC z celé Evropy.

Výsledky: Jaké výsledky projektu a jiné výsledky očekáváte od svého projektu?

Očekáváme, že podpoříme kognitivní rozvoj dětí v předškolním věku prostřednictvím vylepšených osobních, sociálních kompetencí, schopností učit se a základní gramotnosti, zlepšeného smyslového vnímání, představivosti a fantazie, paměti a uvažování a komunikace.
dovednosti, jakož i snížení šancí na znevýhodnění při učení a nízkou úroveň základních dovedností v pozdějším stadiu života; zvýšit zapojení rodičů do kognitivního rozvoje jejich dětí; zlepšit kompetence a profesionální rozvoj učitelů mateřské školy.

Newsletter