Cíle projektu

Cíle projektu DECODE jsou:

1. Přispět ke zvýšení kvality a relevance pedagogů v mateřské škole a to zavedením přístupu k podpoře kognitivního rozvoje dětí, v jehož rámci mateřské školy a rodiny synchronizovaně spolupracují při řešení problémů v oblasti učení a nízké kvality základních dovedností tím, že umožní úspěch všem dětem.

2. Podporovat neustálý profesionální rozvoj zaměstnanců mateřských škol budováním jejich znalostí a dovedností o tom, jak podpořit kognitivní rozvoj všech dětí prostřednictvím inovativních metod založených na rozvoji kompetencí, cíleného edukování a vhodných zdrojů.

3. Rozvíjet klíčové kompetence dětí od raného věku prostřednictvím rozvoje a ověřování bezplatných inovativních vzdělávacích zdrojů s otevřeným přístupem, které se mají používat v mateřské škole i v domácím prostředí.

4. Prosazovat význam kognitivního rozvoje všech dětí na úrovni mateřské školy jako nejefektivnějšího přístupu k řešení znevýhodnění při učení a zvyšovat povědomí klíčových zúčastněných stran o potřebě spojovat mateřské školy a rodiny, tedy partnery v tomto procesu.

VÝSLEDKY PROJEKTU:

• Metodika pro učitele MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Vzdělávací zdroje pro MATEŘSKOU ŠKOLU
• Manuál pro rodiče
• Učební zdroje pro domácí prostředí
• Digitální úložiště
• Školící kurz pro učitele MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Příručka pro učitele MATEŘSKÉ ŠKOLY o tom, jak vést workshopy s rodiči

Metodika pro učitele MATEŘSKÉ ŠKOLY

Metodická příručka obsahuje teorii kognitivního rozvoje a didaktika (metody a techniky vyučování), informace o specifikách věkových skupin a informace k používání učebních zdrojů v MATERSKÉ ŠKOLY.

Učební zdroje pro MATEŘSKÉ ŠKOLY

96 praktických strukturovaných aktivit, které mohou být součástí formálního vzdělávání (aplikováním specifických metod a učebních osnov), a které obsahují:

• téma,
• specifickou kompetenci, kterou je třeba rozvíjet,
• věkovou skupinu,
• pokyny k provádění aktivity,
• slovní zásobu, kterou je třeba pochopit,
• otázky pro dítě,
• otázky na skupinovou reflexi,
• doporučení na mezipředmětové vztahy, přílohy s obrázky, infografiky, pracovní listy apod.

Manuál pro rodiče

Obsahuje doporučení pro práci s dětmi doma – jednoduše vysvětlený kognitivní vývoj, jeho význam a způsoby výchovy.

Učební zdroje pro domácí prostředí

320 praktických herních aktivit, které slouží k budování kompetencí prostřednictvím neformálního učení a zahrnují i situace ze skutečného života

Digitální úložiště

Vícejazyčná platforma dostupná online a obsahující digitalizovanou verzi učebních zdrojů pro učebních zdrojů pro mateřskou školu a pro domácí prostředí.

Školící kurz pro učitele MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kurz obsahuje:
• teorie kognitivního vývoje,
• etapy kognitivního vývoje:

o kompetenční učení na předškolní úrovni,
o smyslové vnímání (zrakové, sluchové, hmatové, chuťové a čichové),
o představivost a fantazie,
o paměť a uvažování,
o komunikační dovednosti,

• jak používat učební zdroje v praxi,
• jak spolupracovat s rodiči.

Úspěšné absolvování školení bude formálně potvrzeno certifikátem.

Příručka pro vedení workshopů s rodiči

Příručka bude obsahovat podrobný návod pro učitele mateřských škol o tom, jak mají vést workshopy pro rodiče, které je třeba zapojit do procesu kognitivního rozvoje jejich dětí a zároveň pokrýt následující témata:

• strategie zapojení rodiny do procesu učení;
• plánování workshopu – tematické zaměření,
• logistika,
• mechanismy zpětné vazby;
• marketing workshopu – jak efektivně informovat rodiče o příležitosti,
• jak vypracovat krátkou prezentaci cílů workshopu, která přesvědčí rodiče, aby se zúčastnili,
• administrativa a další aspekty; prezentační dovednosti a techniky zapojení; aktivity během workshopu; sledování atd…

Newsletter