1. Projekt DECODE; 1. in 2. mednarodno srečanje

1. Projekt DECODE; 1. in 2. mednarodno srečanje

Založba Dr. Josef Raabe, s.r.o., je s 1. novembrom 2022 začela izvajati nadnacionalni projekt „Razvoj kognitivnega potenciala predšolskih otrok iz prikrajšanih okolij« (ang. »DEvoloping the COgnitive Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backrounds«;...
1. Projekt DECODE; 1. in 2. mednarodno srečanje

1. Newsletter

Od 1. listopadu 2022 Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o, začalo realizovat nadnárodní projekt „DEvoloping the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds (DECODE)“ Projekt spojí úsilí 8 organizací ze 3 evropských zemí (Česko, Slovensko a...
1. Projekt DECODE; 1. in 2. mednarodno srečanje

1. Newsletter

Od 1. novembra 2022 Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o, začalo realizovať nadnárodný projekt „DEvoloping the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds (DECODE)“. Projekt spojí úsilie 8 organizácií z 3 európskych krajín (Česko, Slovensko a...
1. Projekt DECODE; 1. in 2. mednarodno srečanje

1. Newsletter

As of 1st November 2022, the publishing house Dr. Josef Raabe, Ltd. has launched the transnational project “DEveloping the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds (DECODE)”. The project will combine the efforts of eight...