2. Newsletter

2. Newsletter

Medzinárodný projekt DECODE sa od svojho spustenia v novembri 2022 pekne rozbehol, uskutočnilo sa niekoľko veľkých stretnutí a mnoho „mikrostretnutí“, na ktorých spoločne hľadáme riešenia, nastavujeme procesy a hlavne si vymieňame skúsenosti medzi organizáciami zo...
1. Newsletter

1. Newsletter

Od 1. novembra 2022 Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o, začalo realizovať nadnárodný projekt „DEvoloping the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds (DECODE)“. Projekt spojí úsilie 8 organizácií z 3 európskych krajín (Česko, Slovensko a...