S 1. novembrom 2022 je založba Dr. Josef Raabe začela izvajati mednarodni projekt Razvijanje kognitivnega potenciala predšolskih otrok iz socialno šibkih okolij (DECODE). Projekt bo združil prizadevanja osmih organizacij iz treh evropskih držav (Češke, Slovaške in Slovenije). Cilj tega projekta je razviti kognitivni potencial predšolskih otrok iz prikrajšanih okolij z oblikovanjem, preizkušanjem in validacijo inovativnih učnih virov za uporabo v vrtcih in doma, usposabljanja za učitelje in delavnice za starše, digitalni repozitorij in številni drugi rezultati.

Kakšni so načrtovani rezultati projekta? 

  • Metodologija za vzgojitelje v vrtcih,
  • izobraževalna učna sredstva za vrtec,
  • priročnik za starše,
  • učni viri za domače okolje,
  • digitalni repozitorij,
  • usposabljanje za vzgojitelje v vrtcih,
  • priročnik za vzgojitelje v vrtcih, kako voditi delavnice s starši. 

Za koga je projekt namenjen? 

  • Za vzgojitelje predšolskih otrok,
  • predšolske otroke,
  • starše. 

Kdo so partnerji projekta DECODE? 

Predstavniki Češke: koordinator projekta založba Dr. Josef Raabe (Dr. Josef Raabe Publishers, Ltd.) iz Prage, Združenje za predšolsko vzgojo (the Association of Preschool Education – APV), vrtec Čtyřlístek v Kadanu ter osnovna šola in vrtec Liběšice.

Slovaški partnerji: EXPOL PEDAGOGIKA, Osnovna šola in vrtec Kalinčiakova Bratislava.

Partnerja iz Slovenije: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta in Vrtec Ivana Glinška Maribor.

Več informacij o partnerjih je na voljo na uradni spletni strani projekta.

Srečanje partnerjev projekta DECODE

Prvo mednarodno srečanje partnerjev projekta DECODE je potekalo 15. novembra 2022. Virtualno srečanje je organizirala založba Raabe. Srečanja so se udeležili predstavniki vseh partnerjev projekta DECODE iz Češke, Slovaške in Slovenije. Vsebina srečanja je bila medsebojna predstavitev, seznanitev s projektno dokumentacijo in pravili financiranja ter predstavitev projekta DECODE z vsemi nalogami (npr. natančen časovni razpored intelektualnih rezultatov, razprava o tem, kako voditi projekt, določitev pogojev naših srečanj, način komunikacije …).

Načrtovali in razdelili smo si naloge in pregledali partnerske sporazume. Predlagali smo korake povezane s prvim ciljem, razvoj metodologije DECODE.

Drugo mednarodno srečanje projekta DECODE je potekalo v živo, in sicer januarja 2023 v Pragi. Na srečanju smo razpravljali o naslednjih ciljih: metodologiji DECODE za vzgojitelje, priročniku za starše, učnih gradivih za vrtec in dom, primerih in možnostih digitalnih gradiv za otroke. Vse je potekalo v okviru intenzivnih razprav vseh partnerjev, ki so povezovali teorijo s prakso, izkušnjami ter iskali čim večje koristi za učitelje, otroke in starše.

Več informacij o partnerjih je na voljo na uradni spletni strani projekta.